Zum Hauptinhalt springen
Anna Shvets, pexels

Dla wolontariuszy i osób zainteresowanych

Interesuje Cię wolontariat, lecz nie wiesz na pewno, czy to dla Ciebie? Być może jesteś osobą niepełnosprawną lub wymagającą pomocy, słabo mówisz po niemiecku lub nie masz ukończonej szkoły i zastanawiasz się: Czy również mogę się przyłączyć? A może już działasz jako wolontariusz(-ka), napotykasz przeszkody i szukasz pomocy? 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wolontariatu integracyjnego, możemy Ci doradzić. Możemy pomóc dobrać odpowiednie ośrodki pomocy i doradztwa oraz połączyć z partnerami i usługami z dostępnymi w ramach naszej sieci. Zapewniamy wsparcie przy składaniu wniosków o uczestnictwo, świadczymy usługi pomocnicze, takich jak tłumaczenie na język migowy, usługi transportowe lub pomoc osobista. 

Jak nawiązać kontakt z naszą poradnią telefoniczną i internetową

Masz pytania? Zapisz się!

Wsparcie dla wolontariuszy i osób zainteresowanych: 

Wsparcie możliwe jest przez telefon, czat, pocztę elektroniczną lub wideokonferencję!

 

Godziny pracy infolinii: środy, od 14:00 do 17:00

Telefon: 030 24636-457 lub -464

Czat: 0162 4601916

E-mail: inklusion(at)partiaet.org

Osoba kontaktowa: Pan Timothy Redfern (on) 

 

Zadzwoń w godzinach pracy biura (środy w godz. 14:00–17:00) lub skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail lub czata i umów się na spotkanie!

FAQ — Włączanie i różnorodność dla wolontariuszy i osób zainteresowanych

Masz konkretny problem lub wątpliwość i zastanawiasz się, czy możemy pomóc? Często zadawane pytania (FAQ) zawierają punkt odniesienia dla listy często zadawanych nam pytań.

Wolontariat? Co to jest?

Wolontariat to wspierana przez państwo działalność z zakresu edukacji i oświaty, która dają możliwość poznawania różnych środowisk pracy i życia, a zarazem angażowania się w życie tych społeczności. Wolontariat rozwija mocne strony i zainteresowania oraz uczy kompetencji i umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Jako wolontariusz(-ka) poświęcasz swój czas i energię na okres od 6 do 18 miesięcy. Działasz w instytucji społecznej, kulturalnej, ekologicznej lub sportowej. Otrzymujesz za swoją pracę kieszonkowe. Jesteś objęty(-a) ubezpieczeniem społecznym. Ponadto za każde 12 miesięcy służby wolontariackiej otrzymujesz co najmniej 20 dni urlopu. Zasadniczo wolontariat jest możliwy także w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie może jednak wynieść mniej niż 20 godzin tygodniowo. W działalności wolontariackiej towarzyszy Ci specjalista pedagog. Spędzisz również 25 dni na seminariach edukacyjnych, aby dowiedzieć się więcej o sobie, aktualnych problemach i aspektach społecznych.

Osoby do 27. roku życia mogą dołączyć w Niemczech do wolontariatu dla młodzieży „Dobrowolny Rok Socjalny” (FSJ) oraz „Dobrowolny Rok Ekologiczny” (FÖJ), Podczas gdy Niemiecka Służba Wolontariacka BFD otwarta jest na wszystkie grupy wiekowe.

Gdzie mogę znaleźć oferty dla wolontariuszy? 

Na stronie internetowej freiwillig-ja.de znajduje się wyszukiwarka placówek uwzględniająca preferowaną przez Ciebie lokalizację oraz obszar działań. Możesz też dowiedzieć się tutaj o różnych możliwościach uczestnictwa w wolontariacie. Otrzymasz również informacje o różnych obszarach, w których można prowadzić wolontariat.

Zostać wolontariuszem pomimo niepełnosprawności? Ależ oczywiście!

Niepełnosprawność nie przeszkadza w pełnieniu służby wolontariackiej! Wolontariuszem można zostać nawet jeśli wymaga się pomocy. Jeśli wymagasz pomocy, ale chcesz przy tym działać jako wolontariusz(-ka), możemy Ci pomóc. Doradzimy Tobie, opiekunowi lub jednostce, połączymy Cię z punktem konsultacyjnym, a jeśli to konieczne, pomażemy w wypełnieniu wniosku o wsparcie lub świadczenia z tytułu uczestnictwa. 

Czy istnieją specjalne oferty wolontariatu dla osób niepełnosprawnych? Tak, i to w całych Niemczech!

Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w regularnej działalności wolontariackiej, również z dodatkowym wsparciem różnego rodzaju. Nie trzeba ograniczać swoich poszukiwań pracy do programów włączenia. Niektóre organizacje w Niemczech oferują specjalne projekty i możliwości dla wolontariuszy z niepełnosprawnością. Często obejmuje to bardziej intensywne wsparcie pedagogiczne i staże w miejscach pracy sprzyjających włączeniu. Na naszej stronie „Netzwerk” („Sieć”) znajduje się lista różnych ofert dotyczących wolontariatu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Ale:

Queer w wolontariacie? Nie ma problemu!

Dla niektórych osób pogodzenie się ze swoją tożsamością płciową lub orientacją seksualną jest wyzwaniem z uwagi na obawy przed dyskryminacją. Wolontariat jest otwarty dla WSZYSTKICH ludzi. Wolontariat powinien również oferować bezpieczne środowisko dla osób queer i osób o odmiennej płci, by wszyscy wolontariusze mogli spróbować swoich sił i rozwijać się. Doradzamy organizacjom i placówkom wolontariackim, jak z zachowaniem wyczucia podchodzić do specyfiki i różnorodności płci i środowiska queer, aby stworzyć środowisko wolne od dyskryminacji i przyjazne dla osób queer w służbie wolontariackiej. 

Jesteś w Niemczech od niedawna i chcesz częściej używać języka niemieckiego na co dzień? Pełnij dobrowolną służbę! 

Nawet jako osoba, która jest od niedawna w Niemczech i na razie słabo mówi po niemiecku, możesz wziąć udział w wolontariacie. Wolontariat daje możliwość codziennego szlifowania języka niemieckiego dzięki seminariom i pracy w placówce, nawiązywaniu nowych znajomości i zdobywaniu praktyki zawodowej w Niemczech. Aby rozpocząć działalność jako wolontariusz(-ka), potrzebujesz wizy (pozwolenia na pobyt) lub, jeśli jesteś w trakcie ubiegania się o azyl, pozwolenia na pracę. Wniosek o to możesz złożyć we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców. Jednostka koordynacyjna nie oferuje doradztwa w zakresie legalizacji pobytu bądź możliwości ubiegania się o wolontariat w razie przebywania za granicą. Wspieramy w tym celu organizacje, aby zadbać o lepsze dostosowanie ich programów do celów wolontariuszy o pochodzeniu migracyjnym i uchodźczych lub ze słabszą znajomością języka niemieckiego.