Zum Hauptinhalt springen

Strona główna: Wolontariat dla WSZYSTKICH!

Witamy w projekcie „Wolontariat dla WSZYSTKICH!” – portalu www Jednostki koordynacyjnej na rzecz włączenia i różnorodności w działalności wolontariackiej.

Działamy na rzecz większej integracji i różnorodności w wolontariacie, tak aby każdy był w nim mile widziany,  niezależnie od niepełnosprawności, pochodzenia migracyjnego, tożsamości płciowej, ukończonej szkoły, seksualności, pochodzenia etnicznego bądź społecznego. 

Jako jednostka koordynacyjna ds. włączenia i różnorodności stanowimy ogólnokrajowy punkt kontaktowy dla fachowców, jak również wolontariuszy i osób, które inkluzywność i różnorodność w wolontariacie i mają pytania w tym zakresie. Oferujemy wsparcie profesjonalistom i organizacjom, by wolontariat młodzieżowy (FSJ i FÖJ) oraz Niemiecka Służba Wolontariacka (BFD) były bardziej otwarte na różnorodność. Podpowiadamy również wolontariuszom i osobom zainteresowanym, jak mogą uczestniczyć w wolontariacie wspierającym włączenie i jak mogą, gdy jest konieczne, ubiegać się o odpowiednie świadczenia z tytułu uczestnictwa w wolontariacie. 

Oferta Jednostki koordynacyjnej ds. włączenia i różnorodności

Jednostka koordynacyjna ds. włączenia i różnorodności oferuje…

  • Doradztwo w kwestii uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności wolontariackiej, w tym poradnictwo w razie chęci uczestnictwa oraz ubiegania się o niezbędne wsparcie  
  • Poradnictwo dla wolontariuszy i osób zainteresowanych z ograniczonymi możliwościami, przybliżające tematykę możliwości wolontariatu inkluzywnego
  • Poradnictwo dla profesjonalistów i organizacji odnośnie do włączenia i różnorodności w służbie wolontariackiej
  • Warsztaty i szkolenia
  • Comiesięczne spotkania koleżeńskie, gdzie omawiane są studia przypadków dla profesjonalistów
  • Pomoc oraz specjalistyczne informacje potrzebne w pracy na rzecz włączenia i wspierania różnorodności 

Za sprawą wolontariatu prowadzimy prace nad promowaniem włączenia i różnorodności. Robimy to poprzez poradnictwo i wsparcie, rozwijając bazę wiedzy na temat inkluzji i różnorodności w kontekście pracy wolontariuszy. Tworzymy przydatne w takiej pracy materiały i pomoce tak, aby stanowiły wartościową pomoc dla organizacji i poszczególnych ludzi zaangażowanych w wolontariat.

W razie pytań na temat promocji włączenia i różnorodności w swojej organizacji wolontariackiej zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością doradzimy, połączymy Cię z punktami kontaktowymi i osobami z naszej sieci; zapewnimy specjalistyczne informacje, wsparcie w zakresie edukacji i dalszej pracy.

Jak jeszcze możemy pomóc?

Porady dla wolontariuszy i osób zainteresowanych tematyką włączenia w działalności wolontariackiej
 

Jesteś wolontariuszem/wolontariuszką lub chcesz działać w wolontariacie? Zapoznaj się z naszą ofertą porad dla wolontariuszy i osób zainteresowanych, jak również listą najczęściej zadawanych pytań nt. włączenia (inkluzywności) w pracy wolontariackiej: Dla wolontariuszy i osób zainteresowanych

Poradnictwo i wsparcie w pracy dla specjalistów

Jesteś specjalist(k)ą w zakresie wolontariatu i szukasz wsparcia, by Twoja działalność lepiej uwzględniała włączenie i różnorodność? Zapoznaj się z naszą ofertą doradztwa w zakresie włączenia i różnorodności w wolontariacie i bazą danych nt. wsparcia w pracy oraz informacji specjalistycznych.